Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2488/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2488QĐ2021.pdf