Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Bàn để thực hiện dự án Thủy điện Nậm Xây Luông
Số ký hiệu văn bản 3142/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Bàn để thực hiện dự án Thủy điện Nậm Xây Luông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 3142QĐ2021.pdf