Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3238/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2021
Ngày hiệu lực 04/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3238QĐ2021.pdf
3238PL2021.pdf