QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3328/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3328QĐ2021.pdf