Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 276/TB-VPUBND
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày hiệu lực 23/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 276TBVP2021.pdf