Tổng số: 4444
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5097/UBND-QLĐT 22/10/2021
V/v tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện khóa tập huấn với Viện Kiến trúc Quốc gia tại Lào Cai.
Lượt xem: 44
372/KH-UBND 21/10/2021
Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 60
368/KH-UBND 20/10/2021
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 57
366/KH-UBND 19/10/2021
Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 57
367/KH-UBND 18/10/2021
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 62
5011/UBND-NLN 18/10/2021
V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
Lượt xem: 63
365/KH-UBND 16/10/2021
Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
4986/UBND-VX 16/10/2021
V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Lượt xem: 213
364/KH-UBND 15/10/2021
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững
Lượt xem: 60
3690/QĐ-UBND 15/10/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 70
12345678910...