Tổng số: 640
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4036/QĐ-UBND 16/11/2021
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 112
320/TB-VPUBND 05/11/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2021
Lượt xem: 142
388/KH-UBND 05/11/2021
Triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 141
20/CTr-UBND 04/11/2021
Phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 135
382/KH-UBND 03/11/2021
KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Lượt xem: 122
378/KH-UBND 28/10/2021
Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa nông sản, lâm sản và thủy sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh và giai đoạn sau Covid-19
Lượt xem: 149
364/KH-UBND 15/10/2021
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững
Lượt xem: 136
288/TB-VPUBND 08/10/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 150
18/CTr-UBND 08/10/2021
Chương trình Hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 143
263/TB-VPUBND 04/09/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 187
12345678910...