Tổng số: 158
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
149/TB-VPUBND 07/06/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 144
90/KH-UBND 02/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”
Lượt xem: 177
1939/UBND-TH 08/05/2019
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Lượt xem: 0
4/CT-UBND 11/02/2019
Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương,chủ đầu tư dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
4409/QĐ-UBND 31/12/2018
Quyết định Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch
Lượt xem: 3
1627/QĐ-TTg 23/11/2018
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu Lào cai- tỉnh Lào cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 167
3349/QĐ-UBND 23/10/2018
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh cục bộ lô đất K2)
Lượt xem: 186
63/NQ-CP 17/05/2018
V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
575/QĐ-UBND 12/02/2018
Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
Lượt xem: 0
4226/QĐ-UBND 02/10/2017
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa
Lượt xem: 0
12345678910...