Đăng nhập

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018

Nguyễn Thị Phương 235 lượt xem 07/04/2018

Sáng ngày 06 tháng 4 năm 2018, chi bộ trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai đã triển khai nội dung học tập chuyên đề của năm 2018, theo đó, tất cả các đảng viên chi bộ và toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường tập trung tại phòng họp của nhà trường để theo dõi hội nghị trực tuyến về việc học và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh do Giáo sư, tiến sĩ Mạch Quang Thắng - Giảng viên cao cấp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện tại hội trường UBND tỉnh.

                                       

     Tại hội nghị học tập, giảng viên đã giới thiệu chuyên đề về phong cách Hồ Chí Minh đó là (1) phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; (2) phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; (3) phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; (4) phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; (5) nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; (6) phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; (7) phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương... Các cán bộ đảng viên, giáo viên của nhà trường đã tham gia buổi hội nghị học tập trực tuyến tương đối đầy đủ (75/84 đảng viên, cán bộ nhân viên tham gia; 09 đồng chí nghỉ do nhiệm vụ công tác) với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, ghi chép đầy đủ. Cũng trong buổi học, chi bộ nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm bản cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và vị trí công tác, trách nhiệm được giao của mỗi cá nhân.

  Hội nghị học tập đã giúp các thầy cô giáo của nhà trường có thêm sự hiểu biết sâu sắc về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó thấm nhuần tư tưởng và chuyển biến trong hành động thực tiễn nhằm “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong thời đại mới.


Tin khác