Danh mục chuyên đề

ELIAS JAMES COREY
Đăng bởi: Phạm Duy Đông

Chuyên đề dịch từ sách nước ngoài, tóm tắt về các công trình của Corey, một trong 10 nhà hóa học hữu cơ vĩ đại nhất mọi thời đại (đứng thứ 2). ...

Các Phản ứng chuyển vị trong hóa hữu cơ
Đăng bởi: Phạm Duy Đông

...

Chuyen de nhiet dong hoc cua phan ung
Đăng bởi: Tran Thu Huong

...

Chuyen de dong hoc co co che
Đăng bởi: Tran Thu Huong

...

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Đăng bởi: Lê Thị Lan Anh

...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TINH THỂ
Đăng bởi: Lê Thị Lan Anh

...

Hóa học: Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ
Đăng bởi: Phạm Duy Đông

...