Danh mục chuyên đề

Tiếp nhận và ứng dụng văn học
Đăng bởi: Văn Quỳnh

CHUYÊN ĐỀ: TIẾP NHẬN VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC I. TIẾP NHẬN VÀ ÐỜI SỐNG LỊCH SỬ CỦA SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG ...

Tiếp nhận và ứng dụng văn học
Đăng bởi: Trương Văn Quỳnh

I. TIẾP NHẬN VÀ ÐỜI SỐNG LỊCH SỬ CỦA SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG 1. Tiếp nhận là giai đoạn cuối cùng của quá trình sáng tác 2. Tính khách quan của tiếp nhận ...

Kiến thức cơ bản của Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Đăng bởi: Bùi Thị Phương Thúy

Kiến thức cơ bản nhất toàn bài ...

Văn hoc - Nhà văn - Quá trình sáng tạo nghệ thuật
Đăng bởi: Trương Văn Quỳnh

...

Nhà thơ Hàn Mặc Tử
Đăng bởi: Nguyễn Thị Hạnh

...

Thi pháp thơ Mới
Đăng bởi: Lê Thị La

...

Phong cách nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh
Đăng bởi: Vũ Huy Lân

...