Danh mục chuyên đề

DÃY SỐ CÓ CHỨA THAM SỐ
Đăng bởi: ĐÀO VĂN LƯƠNG - THPT CHUYÊN LÀO CAI

...

Bài toán về yếu tố cố định
Đăng bởi: Nguyễn Bá Hoàng

Phương tích trục đẳng phương là một trong những công cụ quan trọng của hình học phẳng. Một trong những bài toán hay gặp là bài toán yếu tố cố định. ...

Toán: Tô màu trên đường tròn
Đăng bởi: Nguyễn Quang Tân

...

Toán: Đếm bằng hai cách
Đăng bởi: Nguyễn Quang Tân

...

Toán: Phương trình DIOPHANT và bài toán dãy số
Đăng bởi: Nguyễn Quang Tân

...