Đăng nhập

Lời khuyên khi làm IELTS reading

Nguyễn Nhung ST ( Nguồn takeielts.britishcouncil.org) 133 lượt xem 16/05/2018

Bài viết được dựa theo nội dung trên trang điển tử takeielts.britishcouncil.org.

                       

Hãy làm theo các bước dưới đây và chắc chắn rằng bạn hiểu cách phản ứng lại với dạng bài “HOÀN THÀNH CHỖ TRỐNG” trong IETLS reading

Điều cần chú ý khi làm bài đọc IELTS là bạn phải viết lại tất cả các câu trả lời của mình vào giấy trả lời hay còn gọi là answer sheet. Bời những gì bạn viết trong giấy câu hỏi sẽ không được tính điểm.

Bạn có thể viết câu trả lời trong giấy câu hỏi và sau đó chuyển đáp án sang tờ answer sheet trước khi hết giờ kiểm tra nếu bạn muốn. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng bạn sẽ chỉ có 1 TIẾNG  làm bài reading và sẽ không được cho thêm thời gian để chuyển đáp án từ tờ này sang tờ kia. .

Bạn phải viết tất cả câu trả lời bằng BÚT CHÌ.

Hãy tận dụng tối đa bài đọc bạn có:

 • Chú ý đến tiêu đề, các đề mục và bất kì các điểm đặc biệt trong bài như: các chữ viết hoa, các từ gạch chân, chữ in đậm, các con số, đồ thị và bảng biểu.
 • Chắc chắn rằng bạn hiểu hết các câu hỏi và làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận.
 • Chú ý căn giờ hợp lý, đừng dành quá nhiều thời gian vào một đoạn văn hay câu hỏi nào.
 • Đừng cố đọc từng từ, hãy nhớ rằng bạn đang đọc vì 1 mục đích
 • Nếu bạn không biết câu trả lời cho một câu hỏi nào đấy, có thể thử cố gắng giải nó nhưng đừng lãng phí thời gian mà hãy chuyển nhanh sang câu hỏi khác
 • Đừng hoảng sợ nếu bạn không biết đến chủ đề của bài đọc; tất cả câu trả lời đều có thể tìm thấy trong bài rồi
 • Với dạng bài điền từ, những từ bạn điền phải lấy đúng từ trong đoạn văn ra, không được chuyển dạng của từ đó.
 • Đừng lo lắng nếu gặp từ bạn không biết vì bạn có lẽ không cần dùng đến nó.
 • Nhớ kiểm tra chính tả của mình.
 • Chú ý sử dụng từ số ít số nhiều chính xác.
 • Tập trung cẩn thận vào các dạng câu hỏi hoàn thành chỗ trống.
 • nếu câu hỏi yêu cầu bạn hoàn thiện dòng sau  ‘in the…’ và câu trả lời là ‘evening’, thì cứ dùng đúng từ ‘evening’ không thêm thắt; chú ý rằng ‘in the evening’ mới đúng.
 • Chú ý đến giới hạn từ cho phép điền, ví dụ, nếu đầu bài yêu cầu hoàn thiện câu sử dụng không quá 2 từ, thì nếu câu trả lời đúng là ‘silk shirt’, mà bạn trả lời là ‘shirt made of silk’ thì sẽ không đúng.
 • Nhớ làm hết tất cả các câu hỏi kể cả những câu bạn không biết trả lời vì chẳng mất gì nếu trả lời sai những câu bạn không biết cả,
 • Sau cùng hãy dành thời gian để kiểm tra lại các câu trả lời.

Tin khác