Ban giám hiệu

Hiệu trưởng - NGƯT: Nguyễn Trường Giang

Ngày sinh: 21-9-1959

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2003 đến nay

Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Thu Khuê

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn

Năm công tác tại trường: Từ năm 2003 đến nay

Phó Hiệu trưởng: Lưu Quốc Hương

Ngày sinh: 21-11-1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2005 đến nay

 

Phó hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ Vật Lý: Nguyễn Minh Thuận

Ngày sinh: 26-10-1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2003 đến nay

Tin tức mới nhất