NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI

Ngày đăng: 25/12/2017 - Xem: 161

Những năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh nước ta nhất là việc giảng dạy môn học này trong trường phổ thông luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh ngày càng được tăng cường, củng cố. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay được thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

          Giáo dục quốc phòng - an ninh là nội dung học tập đặc thù trong các trường học nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường phổ thông là ở chỗ góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục quốc phòng – an ninh là môn học nằm trong chương trình dạy học của các trường THPT và là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, trường THPT chuyên đã luôn chú trọng tổ chức dạy và học nghiêm túc, đúng quy định. Công tác huấn luyện được triển khai trong suốt năm học. Vào cuối mỗi năm học, nhà trường tổ chức Hội thao nhằm đánh giá việc tổ chức dạy và học của bộ môn ở trong nhà trường để từ đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình giảng dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Trường THPT Chuyên nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai là là một trong những tỉnh có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước. Đây là địa bàn dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, chống phá, gây chia rẽ, mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ý thức rõ vấn đề này, những năm qua, dưới sự chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị quân sự đóng trên địa bàn thành phố Lào Cai để phối hợp tốt công tác tổ chức Hội thao giáo giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh của nhà trường.

Những năm qua, Ban lãnh đạo nhà trường đã lãnh đạo, triển khai có hiệu quả công tác tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của bộ môn. Để làm tốt công tác này hằng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai nhà trường đã chỉ đạo cho tổ bộ môn GDTC – GDQP xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên để tổ chức tốt Hội thao GDQP – AN cho học sinh. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường các lớp đã tiến hành lựa chọn, thành lập đội tuyển để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các em tham gia theo đúng điều lệ của Hội thao; đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác ở trong nhà trường để tổ chức tốt Hội thao GDQP – AN cho học sinh.

Để các hoạt động trong Hội thao có chất lượng và hiệu quả tốt, trước hết lãnh đạo trường quan tâm, chú trọng tới hoạt động giáo dục này nên đã chỉ đạo sát sao từ khâu xây dựng kế hoạch. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền để toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh thấy được tầm quan trọng của bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh, tạo sự đồng lòng của cha mẹ học sinh khi tổ chức hoạt động giáo dục này. Thứ ba, quan tâm đúng mức tới công tác bồi dưỡng giáo viên, gửi giáo viên đi bồi dưỡng ở các lớp do ngành giáo dục tổ chức và các lớp do Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức, đồng thời khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Thứ tư, tăng cường cường cơ sở vật chất cho bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, với những cơ sở vật chất đã được đầu tư và những điều kiện thực tế của nhà trường, hằng năm giáo viên của nhà trường đã nghiên cứu, sáng tạo các hoạt động của Hội thao đạt hiệu quả cao. Thứ năm, Hội thao là dịp để học sinh trình diễn kết quả huấn luyện, thi đua giữa các tập thể và các cá nhân vì vậy trong quá trình tổ chức, nhà trường đã luôn tạo được môi trường nghiêm túc khi thực hiện và sôi nổi trong thi đua.

Từ kết quả Hội thao có thể khẳng định rằng, chất lượng môn học giáo dục QP-AN của các lớp trong nhà trường đã dần đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh đã được nhà trường chú trọng. Học sinh cơ bản đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng phổ thông về an ninh-quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng, rèn luyện tinh thần, ý thức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.   

Bùi Phương Thúy
  • Chia sẻ trên