Đăng nhập
Nghiên cứu khoa học
hình ảnh

14/03/2018

394 lượt xem

Cao Ánh Tuyết

Từ ngày 10/3 đến 13/3/2018, cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (ViSEF) năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc đã diễn ...

hình ảnh

18/12/2017

321 lượt xem

Kiên Mai -ST

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học ...

hình ảnh

06/12/2017

275 lượt xem

Kiên Mai -ST

Cùng với thuật ngữ 'Cách mạng công nghiệp lần thứ tư', STEM dường như đã trở thành một thuật ngữ thời thượng trong lĩnh vực giáo dục ở Mỹ và ...

hình ảnh

03/04/2017

1569 lượt xem

Phan Minh Anh - 12 Hóa

Từ những ý tưởng được bắt nguồn từ thực tiễn trong cuộc sống, 5 nhóm học sinh của trường THPT Chuyên Lào Cai đã tiến hành nghiên cứu những đề ...