Đăng nhập
Thông báo tuyển sinh
hình ảnh

04/05/2017

6277 lượt xem

Đinh Quỳnh Liên

SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:  04/KH-THPT chuyên                                        Lào Cai, ngày 03 tháng 5 năm 2017   ...

hình ảnh

04/05/2017

9688 lượt xem

Đinh Quỳnh Liên

                                         THÔNG BÁO            TUYỂN SINH VÀO LỚP ...

hình ảnh

18/04/2017

1938 lượt xem

Cao thu Oanh

  UBND TỈNH LÀO CAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 559/SGD&ĐT-GDTrH V/v tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT                            năm học 2017-2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

hình ảnh

02/04/2017

712 lượt xem

Nguyễn Thanh Định

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, ngày 31/3/2017, Ban tư vấn tuyển sinh trường THPT Chuyên Lào Cai đã tổ chức buổi Hội thảo tư vấn ...