Thông báo

THÔNG BÁO  CHỌN ỨNG VIÊN THAM DỰ HỘI THẢO LÃNH ĐẠO TRẺ CHÂU Á (YLEAD) 2018 TẠI SINGAPORE

Tiêu chí: - Học sinh đang học tại khối 10,11 của nhà trường. - Tham gia trong các đội tuyển học sinh giỏi hoặc tham gia nghiên cứu khoa học - kỹ ...

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào trường THPT Chuyên, học kỳ II Năm học: 2017 - 2018

SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN   Số: 01/TB-THPT Chuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Lào Cai, ngày 8 tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO Tuyển ...

Tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018 (lần 3)

Danh sách tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018 ( lần 3), xin mời quý vị xem tại đường link sau: http://thptchuyenlaocai.edu.vn/app/webroot/upload/admin/files/Tuyen%20sinh%20k10%20L3_compressed.pdf ...

Thông báo tuyển sinh bổ sung học sinh các lớp chuyên

Theo quy chế hoạt động trường THPT chuyên, nhà trường được tuyển bổ sung học sinh hàng năm khi có học sinh chuyển trường. Sau khi báo cáo Sở Giáo ...

Thông báo họp cơ quan
Thông báo họp cơ quan

Ngày đăng: 28/06/2017

Thời gian: Ngày 26/7/2017 - Buổi sáng: 7h30’ Họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. - Buổi chiều: 14h00’ Tập trung học sinh toàn trường. Yêu cầu: Giáo viên chủ nhiệm ...

Lịch họp cha mẹ học sinh lớp 10 năm học 2017-2018 và danh sách trúng tuyển.

  1. Thời gian và địa điểm   Ngày Chủ nhật 25/6/2017:   + Từ 8h00 - 9h00: GVCN họp với lãnh đạo trường và Ban đại diện cha   mẹ học sinh nhà trường tại phòng ...

Thông báo trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai chưa duyệt xong kết quả tuyến sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lào Cai năm học 2016-2017. Do vậy nhà ...

Thông báo điểm thi tuyển sinh THPT năm học 2017- 2018

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2017-2018                         Khóa thi: Ngày 08/6/2017   BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM Hội đồng chấm thi THPT Chuyên tỉnh Lào Cai                                                               Số TT Số BD Họ và  tên Ngày tháng năm ...

Tin tức mới nhất