Thông báo

Tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018 (lần 3)

Danh sách tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018 ( lần 3), xin mời quý vị xem tại đường link sau: http://thptchuyenlaocai.edu.vn/app/webroot/upload/admin/files/Tuyen%20sinh%20k10%20L3_compressed.pdf ...

Thông báo tuyển sinh bổ sung học sinh các lớp chuyên

Theo quy chế hoạt động trường THPT chuyên, nhà trường được tuyển bổ sung học sinh hàng năm khi có học sinh chuyển trường. Sau khi báo cáo Sở Giáo ...

Thông báo họp cơ quan
Thông báo họp cơ quan

Ngày đăng: 28/06/2017

Thời gian: Ngày 26/7/2017 - Buổi sáng: 7h30’ Họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. - Buổi chiều: 14h00’ Tập trung học sinh toàn trường. Yêu cầu: Giáo viên chủ nhiệm ...

Lịch họp cha mẹ học sinh lớp 10 năm học 2017-2018 và danh sách trúng tuyển.

  1. Thời gian và địa điểm   Ngày Chủ nhật 25/6/2017:   + Từ 8h00 - 9h00: GVCN họp với lãnh đạo trường và Ban đại diện cha   mẹ học sinh nhà trường tại phòng ...

Thông báo trả hồ sơ tuyển sinh lớp 10

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai chưa duyệt xong kết quả tuyến sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lào Cai năm học 2016-2017. Do vậy nhà ...

Thông báo điểm thi tuyển sinh THPT năm học 2017- 2018

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2017-2018                         Khóa thi: Ngày 08/6/2017   BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM Hội đồng chấm thi THPT Chuyên tỉnh Lào Cai                                                               Số TT Số BD Họ và  tên Ngày tháng năm ...

Kết quả thi thử tuyển sinh 10 (2017)

TT SBD Họ Tên Môn chuyên Toán KC Văn KC Anh KC Trung KC Môn chuyên       1 CH00001 Bùi Ngọc An Lý 5.25 3.25 5   5 Lý     2 CH00002 Đỗ Thanh  An Sinh 5.5 BT BT   6.5 Sinh     3 CH00003 Bùi Ngọc Trâm  Anh Địa BT BT BT   BT Địa     4 CH00004 Hà Quang  Anh Sinh 4.75 4 2.3   5 Sinh     5 CH00005 Hoàng Thị Ngọc  Anh Hóa 6.25 6 3.4   3.75 Hóa     6 CH00006 Lê Tâm Anh Văn 1.5 6.75 4.7   6.8 Văn     7 CH00007 Lương Diệu  Anh Sử 3 6.5     4.5 Sử     8 CH00008 Nguyễn Phương Anh Sinh 7.5 5     BT Sinh     9 CH00009 Nguyễn Phương Anh Lý 9 BT     5.5 Lý     10 CH00010 Nguyễn Phương  Anh Toán BT BT 8   5.75 Toán     11 CH00011 Nguyễn Thị Lan  Anh Sinh 5.75 5.75 4.3   6 Sinh     12 CH00012 Nguyễn Vũ Phương Anh Sử BT BT     BT Sử     13 CH00013 Trần Bùi Thu Hà Anh 6.5 4.75 8.7   4.2 Anh     14 CH00014 Trần Thị Tú  Anh Văn 3.25 6.5 3.7   5.3       15 CH00015 Trần Tuấn Anh Hóa 5.25 6 5.1   2.75 Hóa     16 CH00016 Tưởng Phương Anh Anh 2.5 5.75 5.9   BT Anh     17 CH00017 Vũ Kỳ  Anh Hóa 7.5 6 8.4   4.5 Hóa     18 CH00018 Bùi  ...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã cấp bằng tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo tới toàn thể học sinh năm học 20152016 đến ...

Tin tức mới nhất