Thông báo

Kết quả thi thử tuyển sinh 10 (2017)

TT SBD Họ Tên Môn chuyên Toán KC Văn KC Anh KC Trung KC Môn chuyên       1 CH00001 Bùi Ngọc An Lý 5.25 3.25 5   5 Lý     2 CH00002 Đỗ Thanh  An Sinh 5.5 BT BT   6.5 Sinh     3 CH00003 Bùi Ngọc Trâm  Anh Địa BT BT BT   BT Địa     4 CH00004 Hà Quang  Anh Sinh 4.75 4 2.3   5 Sinh     5 CH00005 Hoàng Thị Ngọc  Anh Hóa 6.25 6 3.4   3.75 Hóa     6 CH00006 Lê Tâm Anh Văn 1.5 6.75 4.7   6.8 Văn     7 CH00007 Lương Diệu  Anh Sử 3 6.5     4.5 Sử     8 CH00008 Nguyễn Phương Anh Sinh 7.5 5     BT Sinh     9 CH00009 Nguyễn Phương Anh Lý 9 BT     5.5 Lý     10 CH00010 Nguyễn Phương  Anh Toán BT BT 8   5.75 Toán     11 CH00011 Nguyễn Thị Lan  Anh Sinh 5.75 5.75 4.3   6 Sinh     12 CH00012 Nguyễn Vũ Phương Anh Sử BT BT     BT Sử     13 CH00013 Trần Bùi Thu Hà Anh 6.5 4.75 8.7   4.2 Anh     14 CH00014 Trần Thị Tú  Anh Văn 3.25 6.5 3.7   5.3       15 CH00015 Trần Tuấn Anh Hóa 5.25 6 5.1   2.75 Hóa     16 CH00016 Tưởng Phương Anh Anh 2.5 5.75 5.9   BT Anh     17 CH00017 Vũ Kỳ  Anh Hóa 7.5 6 8.4   4.5 Hóa     18 CH00018 Bùi  ...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã cấp bằng tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo tới toàn thể học sinh năm học 20152016 đến ...

Tin tức mới nhất