Tuyển sinh

Đề thi tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh ( đề xuất )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LÀO CAI NĂM HỌC 2017-2018   ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Môn thi : Tiếng Anh ( Chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút ...

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018

Hiện nay đã có kết quả xét tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018. Quý vị xem tại chuyên mục CHUYÊN ĐỀ - chuyên đề HSG của trang web ...

Thông báo tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 - 2018

                                         THÔNG BÁO            TUYỂN SINH VÀO LỚP ...

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:  04/KH-THPT chuyên                                        Lào Cai, ngày 03 tháng 5 năm 2017   ...

Công văn về việc Tổ chức tuyển sinh vào  các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2017-2018

  UBND TỈNH LÀO CAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 559/SGD&ĐT-GDTrH V/v tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT                            năm học 2017-2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

Tư vấn mùa thi 2017
Tư vấn mùa thi 2017

Ngày đăng: 02/04/2017

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, ngày 31/3/2017, Ban tư vấn tuyển sinh trường THPT Chuyên Lào Cai đã tổ chức buổi Hội thảo tư vấn ...

Tin tức mới nhất