Đăng nhập
Thông báo
hình ảnh

19/04/2018

3790 lượt xem

Nhà trường

THÔNG BÁO SỐ 02 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC 2018 – 2019 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Số lớp: 10 lớp, trong đó 01 ...

hình ảnh

14/04/2018

8683 lượt xem

Nhà trường

We invite students and teachers to see the details here, please! 14th week's timetable: Here 14th week's work schedule: Here. ...

hình ảnh

28/03/2018

245 lượt xem

Nguyễn Thanh Định

I/ Mục đích – Yêu cầu: 1/ Mục đích: Giúp học sinh nắm bắt, đánh giá đúng về nhu cầu việc làm của xã hội hiện nay và xu hướng phát ...

hình ảnh

20/03/2018

446 lượt xem

Nhà trường

SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN         Số: 02/TB-THPT chuyên   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Lào Cai, ngày 20 tháng 3 năm 2018 THÔNG ...

hình ảnh

23/02/2018

247 lượt xem

Nhà trường

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và một năm mới tốt đẹp hơn, nhà trường tổ chức Gặp mặt các thế hệ học sinh đầu năm Mậu Tuất 2018 vào ...

hình ảnh

16/01/2018

292 lượt xem

Nhà trường

Tiêu chí: - Học sinh đang học tại khối 10,11 của nhà trường. - Tham gia trong các đội tuyển học sinh giỏi hoặc tham gia nghiên cứu khoa học - kỹ ...

hình ảnh

09/01/2018

374 lượt xem

Nhà trường

SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN   Số: 01/TB-THPT Chuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Lào Cai, ngày 8 tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO Tuyển ...

hình ảnh

19/08/2017

869 lượt xem

Danh sách tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2017-2018 ( lần 3), xin mời quý vị xem tại đường link sau: http://thptchuyenlaocai.edu.vn/app/webroot/upload/admin/files/Tuyen%20sinh%20k10%20L3_compressed.pdf ...