Đăng nhập

Thông báo họp cơ quan

Nhà trường 985 lượt xem 28/06/2017

Thời gian: Ngày 26/7/2017
- Buổi sáng: 7h30’ Họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Buổi chiều: 14h00’ Tập trung học sinh toàn trường.
Yêu cầu: Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh của lớp mình.


Tin khác