Thông báo họp cơ quan

Ngày đăng: 28/06/2017 - Xem: 837

Thời gian: Ngày 26/7/2017
- Buổi sáng: 7h30’ Họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Buổi chiều: 14h00’ Tập trung học sinh toàn trường.
Yêu cầu: Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh của lớp mình.

Nhà trường
  • Chia sẻ trên