Đăng nhập

Thông báo tuyển sinh bổ sung học sinh các lớp chuyên

Nhà trường 876 lượt xem 18/07/2017

Theo quy chế hoạt động trường THPT chuyên, nhà trường được tuyển bổ sung học sinh hàng năm khi có học sinh chuyển trường. Sau khi báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, trường THPT chuyên Lào Cai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung năm học 2017 – 2018 như sau:
1.     Lớp 12 chuyên Lý: 01 chỉ tiêu
2.     Lớp 12 chuyên Tiếng Trung: 01 chỉ tiêu
3.     Lớp 12 chuyên Văn: 01 chỉ tiêu
4.     Lớp 11 chuyên Lý: 01 chỉ tiêu
5.     Lớp 11 chuyên Sinh: 01 chỉ tiêu
6.     Lớp 11 chuyên Văn: 03 chỉ tiêu
- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/7/2017
- Tổ chức thi tuyển sinh dự kiến: 09/8/2017
- Hồ sơ của học sinh tham gia dự thi theo Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
Mọi vướng mắc liên hệ với Cô Oanh (văn phòng), ĐT: 02413.841.995


Tin khác