Đăng nhập

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào trường THPT Chuyên, học kỳ II Năm học: 2017 - 2018

Nhà trường 428 lượt xem 09/01/2018

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

Số: 01/TB-THPT Chuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Lào Cai, ngày 8 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh bổ sung vào trường THPT Chuyên, học kỳ II

Năm học: 2017 - 2018

 

 

Căn cứ thông tư 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;

Căn cứ văn bản số 10/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/1/2018 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc tuyển sinh bổ sung vào trường THPT chuyên, học kỳ II năm học 2017 – 2018;

Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào trường THPT chuyên, học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

Số lượng: 01 học sinh vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh.

II. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển

1. Đối tượng dự tuyển

          Học sinh đang học lớp 10 thuộc: Lớp không chuyên của trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai; các trường THPT khác thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, ở trong đội tuyển học sinh giỏi của trường; các lớp chuyên của trường THPT chuyên khác xin chuyển đến.

2. Điều kiện dự tuyển

Học sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh trường THPT chuyên cần phải có kết quả học tập học kỳ I năm lớp 10 đủ các điều kiện sau: Điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 7.5 điểm trở lên; hạnh kiểm xếp loại tốt, học lực xếp loại giỏi.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng kí dự thi.

- Chứng nhận kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 của trường THPT đang theo học.

- Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tài năng do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cấp (Nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/1/2018 và ngày 14/01/2018 tại phòng giáo vụ trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai trong giờ làm việc.

III. Tổ chức tuyển sinh bổ sung

1. Hình thức: Thi tuyển

2. Nội dung và hình thức thi

* Nội dung: Kiến thức thi theo trình độ FCE

* Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận

          Nội dung 1: LISTENING (2.0 point)

          + Fill in the blank

          + Multiple choice

          Nội dung 2: LEXICO – GRAMMAR (3.0 point)

          + Multiple choice

          + Prepositions and phrasal verbs

          + Word formation

          + Mistakes correction

          Nội dung 3: READING (3.0 point)

          + Close test

          + Gap filing

          + Multiple choice

          Nội dung 4: WRITING (2.0 point)

          + Rewrite the sentences

          + Paragraph writing

3. Thời gian tổ chức thi: Sáng thứ 4 ngày 17/1/2018. Cụ thể như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Thời gian

Nội dung

17/1/2018

Sáng

7h15

Tập trung thí sinh tại phòng thi

7h30

Tính giờ làm bài

9h30

Thu bài

4. Xét tuyển: Xét tuyển thí sinh có điểm cao nhất

          5. Thời gian chấm bài và thông báo

- Chấm thi: Thứ 5 ngày 18/1/2018

          - Thông báo điểm thi: Chiều thứ 5 ngày 18/1/2018

          - Duyệt kết quả với Sở GD&ĐT vào thứ 6 ngày 19/1/2018

          - Thông báo kết quả vào ngày 19/1 hoặc 20/1/2018.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển sinh bổ sung vào Trường THPT chuyên, học kỳ II năm học 2017 – 2018. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với phòng giáo vụ (SĐT: 0214.3836.056).  

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT;                                                                                                                       (Đã ký)

- Các trường THPT;

- Lưu VT.

                                                                                        Nguyễn Trường Giang

Mẫu Đơn xin thi tuyển bổ sung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

ĐƠN XIN THI TUYỂN BỔ SUNG

VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊNTỈNH LÀO CAI

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

            

Kính gửi:  Thầy Hiệu trưởng trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai

 

 

Tên em là (ghi chữ IN HOA):……....................   

Ngày sinh:  Nam, Nữ:           Dân tộc:       

Nơi sinh:………………………………………………………………

Học sinh trường:………………………… Lớp…….     Ngoại ngữ:…………

Địa chỉ:  Số nhà:…………. Phường, xã:…………… Huyện, thành phố:…………..

Điện thoại học sinh:………………………..  

Điện thoại cha (mẹ) học sinh: ……………………….. 

Kết quả học kỳ 1 năm học 2017 – 2018:

- Học lực: ………………………   Hạnh kiểm:  ………………………….

- Điểm trung bình cả năm môn dự thi chuyên:…......................

-Tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn:………………………..

Em xin được dự thi tuyển bổ sung vào lớp.......................năm học.........................

Em xin cam kết đã xem xét kỹ những điều kiện dự thi và xin được đăng ký dự thi như trên.

 

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ                Ngày       tháng  1  năm 2018                                       

Tôi là cha, mẹ, người giám hộ  đã đọc kỹ và  hoàn           (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                      

 toàn nhất trí với nội dung đơn trên đây của con tôi.                                                                                 

               (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG THPT HỌC SINH ĐANG HỌC

                                                                   Ngày      tháng  1  năm 2018

                                                    Hiệu trưởng (Ký và đóng dấu)

 


Tin khác