Đăng nhập

Thông báo về việc sát hạch giáo viên về trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai, năm học 2017-2018

Nhà trường 754 lượt xem 03/08/2017

Xin mời mọi người vào đường link sau để xem nội dung chi tiết. Xin cảm ơn!
http://thptchuyenlaocai.edu.vn/topic/thong-bao-ve-viec-sat-hach-giao-vien-ve-truong-thpt-chuyen-va-cac-truong-thpt-tren-dia-ban-thanh-pho-lao-cai-nam-hoc-2017-2018


Tin khác