Đăng nhập

Bài toán hằng số tốt nhất

15-05-2018

Nếu không xem được vui lòng tải file về


Trong các kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia (VMO), chọn đội tuyển thi Quốc tế (TST), khu vực và quốc tế, các bài toán về Bất đẳng thức thường là một bài tương đối khó và đóng vai trò quan trọng. Chúng ta có thể được làm quen nhiều dạng bài toán Bất đẳng thức với nhiều phương pháp giải, nhưng mỗi khi gặp một bài toán mới chúng ta lại phải suy nghĩ tìm cách giải mới. Sự phong phú đa dạng của các bài toán Bất đẳng thức luôn là sự hấp dẫn đối với mỗi giáo viên, học sinh giỏi yêu toán. Trong các bài toán về Bất đẳng thức thì bài toán với yêu cầu tìm hằng số tốt nhất luôn là thách thức không nhỏ với người làm toán.


Bình luận của bạn

Ý kiến người xem
Bài viết chưa có bình luận nào.
 

Tài liệu khác