DÃY SỐ CÓ CHỨA THAM SỐ

Dãy số là chuyên đề quan trọng trong chương trình toán THPT, các bài toán về dãy số thường xuyên xuất hiện trong các đề thi chọn HSG các cấp, các bài toán về dãy số khá đa dạng, như các bài toán tìm số hạng tổng quát của dãy số, các bài toán về tính chất dãy như tính đơn điệu, bị chặn, tính tuần hoàn, các bài toán về xét tính hội tụ của dãy, dãy số nguyên, bất đẳng thức dãy,... dãy số cũng là một công cụ hữu ích giúp ta có thể giải quyết được các bài toán về phương trình hàm, hay sử dụng trong các bài toán đếm tổ hợp thông qua các hệ thức truy hồi,v,v…, Trong các nội dung giảng dạy toán chương trình toán THPT có rất nhiều nội dung có liên quan đến tham số, như lớp các phương trình, hệ phương trình có chứa tham số, khi đó tính có nghiệm, hay vô nghiệm, số nghiệm của phương trình hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị của tham số, hay các bất đẳng thức có chứa tham số, chúng ta gặp bài toán tìm tham số k lớn nhất hay nhỏ nhất thỏa mãn bất đẳng thức với những điều kiện cho trước nào đó? Do đó việc xem xét các bài toán về dãy số có chứa tham số được đặt ra. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi xem xét lớp dãy số mà trong cách xác định dãy hay trong công thức của hệ thức truy hồi có chứa tham số, ta gọi là “Dãy số có chứa tham số” với lớp các bài toán này có nhiều tính chất của dãy sẽ phụ thuộc vào giá trị tham số.

Tác giả:

ĐÀO VĂN LƯƠNG - THPT CHUYÊN LÀO CAI

  • Chia sẻ trên
Bạn có thể gửi thắc mắc tại đây
Bình luận bài viết