ĐỊNH LÝ MANTEL VÀ BÀI TOÁN VMO 2017

Trong chuyên đề này người viết chọn giới thiệu một phần kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị bao gồm: 1. Khái niệm đồ thị, đỉnh, bậc và một số kiến qu

Tác giả:

Nguyễn Quang Tân

  • Chia sẻ trên
Bạn có thể gửi thắc mắc tại đây
Bình luận bài viết