Đăng nhập
Ban giám hiệu
Ban giám hiệu

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Trình độ Thời gian công tác tại trường
1 Nguyễn Trường Giang Hiệu Trưởng 21/09/1959 Thạc sĩ Từ năm 2003 đến nay
2 Phạm Thị Thu Khuê Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ Ngữ văn Từ năm 2003 đến nay
3 Lưu Quốc Hương Phó Hiệu trưởng 21/11/1977 Thạc sĩ Ngữ văn Từ năm 2005 đến nay
4 Nguyễn Minh Thuận Phó hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ Vật Lý 26/10/1977 Thạc sĩ Vật lí Từ năm 2003 đến nay