Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 


Số : 134 /BC-THPT Chuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lào Cai, ngày 31 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2020 - 2021

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Đánh giá chung hoạt động thư viện năm học 2020 - 2021

1. Thuận lợi

a. Hệ thống hồ sơ – sổ sách thư viện

- Thư viện có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định với 9 đầu sổ.

- Hệ thống hồ sơ, sổ sách được ghi chép, cập nhật thông tin một cách đầy đủ và thường xuyên.

- Đầu năm học thư viện đã mua những loại sổ sách và văn phòng phẩm cần thiết phục vụ cho hoạt động của thư viện.

b. Vốn tài liệu

- Tổng số vốn tài liệu của thư viện là: 15.492 cuốn, trong đó:

+ Sách tham khảo là: 12.366 bản

+ Sách giáo khoa: 2.321 bản.

+ Sách nghiệp vụ: 805 bản.

- Vốn tài liệu được bổ sung theo quy định hàng năm.

c. Bạn đọc

- Thư viện đã thu hút được đông đảo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường vào việc sử dụng sách báo bằng nhiều hình thức khác nhau. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên hoạt động đọc tại chỗ, mượn – trả của thư viện giảm sút.

- Thư viện ưu tiên cho học sinh các đội tuyển mượn nhiều tài liệu với thời gian dài hơn để chuẩn bị cho các kì thì trong năm học.

d. Cán bộ thư viện

- Thực hiện đóng mở cửa thư viện đúng giờ. Tiến hành các hoạt động thư viện theo quy trình nghiệp vụ.

e. Cơ sở vật chất – kỹ thuật

- Thư viện được trang bị những thiết bị cần thiết. Khai thác và sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích.

- Tài sản của thư viện được kiểm tra, kiểm kê thường xuyên và bảo quản tốt.

 

2. Khó khăn

          - Số lượng tài liệu chuyên sâu, tài liệu song ngữ Anh – Việt, từ điển của một số môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin chưa phong phú.

           - Giáo viên và học sinh tham gia giảng dạy và học tập cả ngày nên thời gian đến thư viện đọc sách còn hạn chế.

          - Do thư viện chuyển lên tầng 2 nên bạn đọc phải di chuyển xa hơn, mất thời gian nhiều hơn tạo tâm lý ngại đi mượn – đọc cho học sinh.

           - Đồng thời với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, học sinh dễ dàng tiếp cận với sách báo trên internet, nhiều học sinh ít hứng thú với việc đọc, mượn tài liệu tại thư viện.

          - Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19.

4. Biện pháp

 - Cán bộ thư viện cần kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm để tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo tới bạn đọc, tăng húng thú đọc.

 - Bổ sung các tài liệu chuyên sâu, tài liệu song ngữ, từ điển các môn tự nhiên đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy của cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường.

 - Nhà trường xếp lịch thay phiên các giờ tự học buổi chiều, các lớp được tự học và đọc, mượn tài liệu tại phòng đọc thư viện nhằm đưa thư viện đến gần hơn với bạn đọc và bạn đọc không lo sợ do vào lớp muộn.

5. Các hoạt động khác

- Hệ thống sổ điểm, hồ sơ, học bạ của học sinh được bảo quản tốt. Nhận hồ sơ học bạ của GVCN khối 10 mới.

- Sổ đăng bộ học sinh, sổ theo dõi học sinh chuyển trường, sổ mượn hồ sơ học bạ được ghi chép và cập nhật thường xuyên.

- Trả hồ sơ, học bạ cho học sinh niên khóa 2018 – 2021.

- Tham gia các hoạt động của nhà trường và của tổ.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022.

  - Tiến hành làm thẻ thư viện cho học sinh khối 10 vào đầu năm học mới

  - Thành lập đội cộng tác viên thư viện có sự phối hợp của lãnh đạo nhà trường, hội phụ huynh, giáo viên, học sinh và cán bộ thư viện để nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.

- Tập trung thời gian để xử lý nghiệp vụ sách báo được tốt hơn như làm thư mục thông báo sách mới, thư mục chuyên đề,...

           - Kiểm tra, sắp xếp, xử lý kỹ thuật thư viện để phục vụ bạn đọc được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách theo hình thức tại chỗ và thông qua cộng tác viên thư viện.

          - Đúc rút kinh nghiệm, nâng cao khâu quản lý và tổ chức để hoạt động thư viện đạt kết quả cao.

          - Tận dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, làm tốt công tác xã hội thư viện, huy động nguồn kinh phí đầu tư cho thư viện.

 - Kết hợp với các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng vốn tài liệu.

 - Làm tốt các khâu từ bổ sung, xử lý nghiệp vụ đến phục vụ bạn đọc.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Lưu: TV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thanh Xuân

 

 

 

 

 

Tin tức mới nhất

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 5,986
  • Tất cả: 4,126,792