Kế hoạch hoạt động 2021-2022

Tải về

 

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 


Số :/KH-THPT Chuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lào Cai, ngày 01 tháng 09 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Năm học: 2021 – 2022

Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn thư viện trong trường phổ thông;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2021 – 2022, thư viện phấn đấu và tập trung thực hiện các nội dung hoạt động như sau:

1.     Thuận lợi

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo nhà trường, thư viện trường THPT chuyên Lào Cai đã được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất như bàn ghế, giá sách, tủ. Thư viện đã thể hiện được vai trò và chức năng riêng, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của nhà trường.

- Cán bộ giáo viên có lòng nhiệt tình công tác và ham học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết xã hội.

- Hoạt động thư viện nhà trường có nền nếp, thư viện nhà trường đạt chuẩn năm 2009.

- Tài liệu sách báo của thư viện được bổ sung hàng năm, sử dụng có hiệu quả.

2.  Khó khăn

- Hoạt động cho giáo viên và học sinh đọc sách hàng ngày gặp những khó khăn nhất định. Giáo viên và học sinh dạy và học cả ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách tại thư viện còn hạn chế.

- Tài liệu song ngữ, từ điển các môn tự nhiện chưa đa dạng, phong phú.

- Thư viện ở xa với khu học tập của học sinh.

- Cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 làm cho văn hóa đọc giảm.

- Ảnh hưởng của đại dịch covid 19.

I. Nhiệm vụ chung

- Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí,vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện. Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện với nhiều hình thức phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế của nhà trường. Cung cấp cho giáo viên và học sinh các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, báo, tạp chí và các loại hình tài liệu khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tổ chức tốt hoạt động thư viện, có kế hoạch đón đầu, tiếp thu sự phát triển của công nghệ thông tin, từng bước sử dụng các trang thiết bị hiện đại, phần mền tin học phục vụ công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc.

- Phấn đấu trong năm học 2021 – 2022 và những năm tiếp theo đạt danh hiệu  “Thư viện trường học tiên tiến” trở lên theo quyết định số 01/2003/QĐ BGD&ĐT ngày 02/01/2003 ban hành “Quy định tiêu chuẩn thư viện trường trung học phổ thông”.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kĩ thuật của thư viện

- Thực hiện huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để tăng cường nguồn tài liệu, nâng cấp cơ sở vật chất và trang bị các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho thư viện. Ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của thư viện.

- Sắp xếp khoa học thuận tiện cho người sử dụng và việc quản lý, tác nghiệp của cán bộ thư viện.

- Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do Bộ GD&ĐT quy định và Sở GD&ĐT hướng dẫn. Bổ sung sách báo trong thư viện ưu tiên các loại sách phục vụ đổi mới chương trình và sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, tài liệu song ngữ. Bổ sung sách cho tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật trong nhà trường. Đặt mua các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của giáo viên, học sinh.

- Phát động phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay” trong toàn trường nhằm tăng cường vốn tài liệu của thư viện.

- Tổ chức vận động học sinh tặng lại thư viện hoặc bạn bè những sách giáo khoa, sách tham khảo đã dùng của năm học trước tái sử dụng cho năm học sau theo phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, giúp bạn cùng tiến”.

2. Tổ chức và hoạt động thư viện

- Đối tượng phục vụ: Thư viện phục vụ toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường ưu tiên cho các đội tuyển học sinh giỏi trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động thư viện ngay từ năm học phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình giảng dạy, học tập. Chương trình hoạt động thư viện theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với cấp học, nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường.

- Thành lập tổ cộng tác viên thư viện có sự tham gia của Ban lãnh đạo, hội cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ thư viện và học sinh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thư viện và phát triển phong trào đọc sách báo trong nhà trường. Tổ cộng tác viên thư viện có sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ thư viện trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động.

- Xây dưng lịch phục vụ cụ thể các hoạt động đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh. Có phương thức quản lý và phục vụ phù hợp. Đa dạng các hình thức mượn sách báo, tài liệu.

- Kết hợp với tổ chuyên môn, Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền sách báo cho giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú.

- Sử dụng phần mềm quản lý thư viện đã được Sở tập huấn để đảm bảo hiệu quả hoạt động thư viện của trường.

3. Nghiệp vụ thư viện

- Có đầy đủ các loại sổ sách quản lý thư viện theo quy định. Thực hiện đúng quy trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện mỗi khi xuất hoặc nhập tài liệu. Các loại sách trong thư viện phải được phân loại đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện.

- Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, quản lý chặt chẽ. Đơn giản hoá các thủ tục làm thẻ, cho mượn,… để phục vụ bạn đọc được nhanh chóng.

- Đảm bảo 100% giáo viên và 75% học sinh trở nên thường xuyên sử dụng sách báo của thư viện.

- Tổ chức việc đọc sách, mượn sách, quy định thời gian mượn đối với từng loại sách, không để giáo viên giữ sách của thư viện ảnh hưởng đến sử dụng sách của bạn đọc.

- Cán bộ thư viện phải tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, trình độ thư viện. Tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Hàng năm kiểm kê tài sản của thư viện.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

- Tham gia các đợt tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Tích cực tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ham học hỏi, tham quan các trường bạn.

III. Kế hoạch hoạt động hàng tháng của thư viện

Thời gian

Nội dung công việc trong tháng

Bổ sung

điều chỉnh

Kết quả thực hiện

HỌC KÌ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/2021

- Nhận quyên góp SGK, STK cũ của giáo viên và học sinh cho thư viện nhà trường.

- Kiểm tra tình hình kho sách, sắp xếp kho sách khoa học, phòng thư viện ngăn nắp, sạch đẹp.

- Củng cố hồ sơ sổ sách để quản lý sách trong thư viện, mua sắm các loại sổ sách phục vụ cho công tác của cán bộ thư viện.

- Củng cố và bổ sung SGK mới cho tủ sách dùng chung đồng thời tổ chức cho giáo viên và học sinh mượn sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2021

- Cán bộ thư viện phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK học tập. Hướng dẫn học sinh mua SGK dùng riêng. Hướng dẫn học sinh dùng lại SGK cũ hoặc mượn sách của thư viện. Tặng SGK quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Lập kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2021 – 2022.

- Làm thẻ thư viện cho học sinh khối 10.

- Thông báo lịch hoạt động của thư viện.

- Phục vụ nhu cầu đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách báo tại chỗ nhân kỉ niệm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào cai (1991-2021).

- Đề xuất với Hiệu trưởng về việc thành lập đội cộng tác viên thư viện.

- Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Bổ sung sách cho “tủ sách đạo đức”, “tủ sách pháp luật” và các tủ sách khác trong thư viện trường học.

- Đề xuất với Hiệu trưởng việc tự kiểm tra các tiêu chuẩn Thư viện trường học tiên tiến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2021

 

- Thực hiện việc xử lí kĩ thuật sách báo, tài liệu mới (hướng dẫn, phối hợp với các cộng tác viên thực hiện). Tổ chức xử lí tài liệu, xây dựng Tủ sách giáo dục đạo đức, Tủ sách pháp luật và các tủ sách khác trong thư viện trường học.

- Chủ động lập kế hoạch và đề xuất với Hiệu trưởng về việc giới thiệu sách tại chỗ về chủ đề Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.

- Phối hợp với BCH Đoàn đôn đốc, kiểm tra phong trào đọc sách của giáo viên, học sinh nhà trường.

- Phục vụ nhu cầu đọc và mượn sách báo, tài liệu của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Đề xuất với Hiệu trưởng việc tự kiểm tra các tiêu chuẩn trường học.

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện tiên tiến gửi về Sở GD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2021

- Hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ chọn lọc.

- Tiếp tục bổ sung và xử lí kỹ thuật sách báo, tài liệu mới.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách tại chỗ theo chủ đề Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

- Phục vụ nhu cầu đọc và mượn tài liệu của giáo viên. Giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách báo phục vụ cho ôn tập, kiểm tra học kì I.

- Đề xuất với Hiệu trưởng việc tự kiểm tra tiêu chuẩn thư viện trường học.

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện tiên tiến gửi về Sở GD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2021

- Tiếp tục bổ sung sách báo, tài liệu cho thư viện. Tổ chức xử lí kỹ thuật với tài liệu mới.

- Giới thiệu SGK, STK phục vụ học kì II. Tổ chức cho học sinh thuê, mượn SGK trong thư viện đồng thời hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ.

- Lựa chọn đề tài, biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập học kì II.

- Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách, kể chuyện theo sách cùng với việc sơ kết học kì I. Báo cáo kết quả hoạt động thư viện trong học kì I với Ban lãnh đạo.

 

 

HỌC KÌ II

 

 

 

 

 

 

01/2022

- Phục vụ cho giáo viên và học sinh mượn sách báo, tài liệu học kì II.

- Đề xuất với Hiệu trưởng và phối hợp với cán bộ phụ trách đoàn kiểm tra đôn đốc phong trào đọc sách hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(03 - 02).

- Tiếp tục xử lí kỹ thuật tài liệu mới (hướng dẫn, phối hợp với cộng tác viên thực hiện).

- Hoàn thiện các thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập học kì II.

 

 

 

 

 

 

02/2022

- Tổ chức giới thiệu sách tại chỗ theo chủ đề các môn học cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục bổ sung và xử lí kỹ thuật tài liệu mới.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách.

- Phục vụ nhu cầu đọc và mượn sách báo, tài liệu của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08 – 03) và ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh (26 – 03).

- Đề xuất với Hiệu trưởng việc tự kiểm tra tiêu chuẩn thư viện trường học.

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện tiên tiến gửi về Sở GD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/2022

- Tổ chức giới thiệu, trưng bày sách tại chỗ về chủ đề phụ nữ, về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách phục vụ cho việc ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối năm học.

- Tiếp tục bổ sung, xử lí kĩ thuật tài liệu mới.

- Phục vụ nhu cầu đọc và mượn sách báo, tài liệu của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Đề xuất với Hiệu trưởng việc tự kiểm tra tiêu chuẩn thư viện trường học.

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện tiến tiến gửi về Sở GD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/2022

- Tổ chức trưng bày , giới thiệu sách tại chỗ nhân kỉ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

- Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn việc sử dụng STK phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

- Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu SGK phục vụ năm học mới kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại SGK cũ, tích cực xây dựng tủ SGK dùng chung tại thư viện.

- Tiếp tục bổ sung, xử lí kỹ thuật tài liệu mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/2022

- Trưng bày, giới thiệu, điểm sách viết về Bác Hồ nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác (19 - 05).

- Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

- Thu hồi sách báo, tạp chí đã cho mượn. Nhập toàn bộ các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, ngành, liên bộ, liên ngành, các tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo năm học.

- Xử lí kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.

- Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học. Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện trường học năm học 2021 – 2022 với Ban lãnh đạo.

- Giới thiệu SGK phục vụ năm học 2022 – 2023.

- Tổ chức các hoạt động quyên góp SGK cũ, tặng SGK cho học sinh nghèo, đối tượng chính sách.

 

 

KẾT THÚC NĂM HỌC, NGHỈ HÈ

 

 

 

 

 

06 + 07

2022

- Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.

- Tổ chức giới thiệu SGK, STK phục vụ năm học mới.

- Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2022- 2023 như vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động.

- Soạn SGK cũ đã quyên góp thành từng bộ để chuẩn bị cho học sinh mượn trong năm học mới.

 

 

 

 

IV. Kiến nghị, đề xuất

- Bổ sung sách nghiên cứu chuyên sâu, tài liệu song ngữ, từ điển các môn phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Số hóa thư viện .

- Sở GD&ĐT mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ thư viện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và là cơ hội để các cán bộ thư viện giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (Báo cáo);

- Lưu: TV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thanh Xuân

                                                                                                                                                                         

 

Tin tức mới nhất

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 6,061
  • Tất cả: 4,126,867