image banner
PASSIVE VOICE

CHUYÊN ĐỀ: PASSIVE VOICE

(THỂ BỊ ĐỘNG)

PHẦN A: LÝ THUYẾT

I. Công thức chung : BE + PAST PARTICIPLE (PP= V-ed/V3)

II. Công thức của từng thì:

TENSES

ACTIVE

PASSIVE

1. The simple present

S + V(s/es)

S+ am/is/are+PP

2. The pre. Continuous

S + am/ is/ are + V-ing

S+am/is/are/+being+PP

3. The present perfect

S + have/ has + PP

S+ have/has+ been+PP

4. The simple past

S + V2/ V-ed

S+ was/were+PP

5. The past continuous

S + was/ were + V- ing

S+ was/were+being+PP

6. The past perfect

S + had + PP

S+ had+been+PP

7. The simple future

S + will/ shall + V-bare

S+ will/shall+be+PP

8. The near future

S+am/ is/are going to+ V-bare

S+am/is/are going to+be+PP

9. The Modal verbs

S + can, could, shall, should, may, might, must, have to, ought to +V-bare

S + can/could/may…..+ be + PP


Xem thêm nội dung trong tệp đính kèm:
CHUYEN DE PASSIVE VOICE.doc

GV: Báo Nguyễn Thái Chi
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức mới nhất

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1