image banner
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018
SỞ GD&ĐT LÀO CAI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 Số:  04/KH-THPT chuyên
                      
                Lào Cai, ngày 03 tháng 5 năm 2017
                                                                             KẾ HOẠCH
                                           TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI 
                 NĂM HỌC 2017 - 2018

 
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 398/TB-SGD&ĐT, ngày 23/12/2016 của Sở GD&ĐT về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.
Căn cứ văn bản số số 559/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/4/2017 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2017 – 2018;
Căn cứ văn bản số số 630/SGD&ĐT-KTKĐ ngày 24/4/2017 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn thi và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018;
Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 – 2018 như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Số lớp: 09 lớp, trong đó 01 lớp chuyên Toán, 01 lớp chuyên Vật lý, 01 lớp chuyên Hoá học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên tiếng Anh, 01 lớp chuyên tiếng Trung Quốc, 01 lớp chuyên Sử - Địa và 01 lớp không chuyên.
Số học sinh trúng tuyển tối đa là 315 học sinh, trong đó mỗi lớp chuyên tuyển tối đa không quá 35 học sinh, lớp không chuyên tuyển tối đa không quá 35 học sinh.
II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện dự tuyển
Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên cần phải có đủ các điều kiện sau:
- Học và tốt nghiệp cấp THCS trong địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.
- Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực:
+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên.
+ Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Trung bình trở lên, trong đó năm học lớp 9 xếp loại Khá trở lên và điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn đăng ký vào các lớp chuyên đạt từ 7,0 điểm trở lên.
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ Khá trở lên.
2. Đăng ký dự thi tuyển sinh
- Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa 03 nguyện vọng môn chuyên, những học sinh này phải thi 3 môn chuyên không trùng lịch thi (học sinh căn cứ lịch thi để đăng ký các nguyện vọng).
- Học sinh là người dân tộc thiểu số sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển (Có hướng dẫn cụ thể sau).
3. Hồ sơ dự tuyển
3.1. Đơn đăng kí dự thi (Mua tại trường).
3.2. Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ).
3.3. Học bạ THCS (Bản chính).
3.4. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
3.5. Hộ khẩu (photo không cần công chứng).
3.6. 02 ảnh thẻ chụp kiểu chứng minh thư cỡ 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, môn thi chuyên sau mỗi ảnh (Ghi cả môn chuyên nguyện vọng 2, 3 nếu có).
3.7. Giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa, thi KHKT cấp tỉnh.
III. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH
1. Môn thi, nội dung, hình thức thi:
- Môn thi: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (học sinh có thể đăng ký thi môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc) và môn thi chuyên theo qui định.
- Nội dung thi: Theo hướng dẫn tại văn bản số 647/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 27/4/2017 về việc điều chỉnh cấu trúc đề thi và giới hạn nội dung ôn tập kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm 2017.
- Hình thức thi: Đề thi theo hình thức tự luận; riêng các môn ngoại ngữ đề thi có kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; các môn chuyên ngoại ngữ thi đủ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
- Đề thi: Sở GD&ĐT tổ chức ra đề thi, sao in; đề thi phát đến từng thí sinh.
2. Thời gian làm bài
- Môn không chuyên: 120 phút với môn Toán và môn Ngữ văn; 90 phút với môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc.
- Môn chuyên: 120 phút với các môn Hóa học, Ngoại ngữ; các môn còn lại 150 phút.
3.  Lịch thi

Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài Giờ mở bì đề thi Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài
08/6/2017 Sáng Ngữ văn 120 phút 07h20 07h25 7h30
Chiều Toán học 120 phút 13h50 13h55 14h00
09/6/2017 Sáng Ngoại ngữ 90 phút 07h20 07h25 7h50
Chiều Môn chuyên: 
Toán, Ngữ văn
150 phút 13h50 13h55 14h00
Môn chuyên: 
Tiếng Anh (NV1)
120 phút 13h50 13h55 14h00
10/6/2017 Sáng Môn chuyên:
Vật lý, Lịch sử, Địa lý
150 phút 07h20 07h25 07h30
Môn chuyên: 
Hóa học, Tiếng Trung (Tiếng Anh)
120 phút 07h20 07h25 07h30
Chiều Môn chuyên:
Sinh học
150 phút 13h50 13h55 14h00
Cả ngày Thi nói môn chuyên Ngoại ngữ Thời gian 8 phút (5 phút chuẩn bị, 3 phút nói) Bắt đầu từ 7h30

 
Địa điểm: Tại trường THPT Chuyên (Khai mạc lúc 15h30 ngày 07/6/2017)
V. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Quy định về điểm xét tuyển
- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (Đã tính hệ số).
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1) và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì lấy điểm thi là môn chuyên có điểm cao nhất.
2. Nguyên tắc xét tuyển
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ vào điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn học sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Đạt giải Ba trở lên trong kì thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa cấp THCS; có điểm thi môn chuyên đăng kí dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng kí dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
- Xét tuyển vào các lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa cấp THCS; có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động học sinh có đủ điều kiện tham gia thi tuyển vào trường THPT chuyên.
- Tổ chức ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cho những học sinh THCS có nguyện vọng.
- Tổ chức thu hồ sơ, tiến hành sơ tuyển vòng 1 theo đúng quy định.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Sở GD&ĐT tổ chức vòng thi tuyển.
- Thông báo danh sách trúng tuyển và trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển đúng quy định. Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh với Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định.
 

Nơi nhận
- Sở GD&ĐT (bc);
- Phòng GD&ĐT các huyện, TP (Phối hợp);
- Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên (Th);
- Lưu: VT;
- Đăng tải trên website của trường.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Nguyễn Trường Giang
 


Phụ lục : Thời gian thực hiện các công việc chính
 
- Từ ngày 14/5 đến ngày 05/6/2017: Tổ chức hướng dẫn về kiến thức và các kỹ thuật làm bài cho học sinh THCS có nguyện vọng dự thi vào trường THPT chuyên.
- Từ 29/5/2017 đến 31/5/2017: Phát hành đơn xin dự thi, thu và kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng kí dự tuyển.
- Ngày 04/6/2017: Hoàn thiện việc lập danh sách phòng thi, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 07/6/2017: Họp Hội đồng coi thi; Thí sinh xem số báo danh, phản ánh những sai lệch về hồ sơ dự thi với Ban tuyển sinh để sửa chữa. Khai mạc kỳ thi từ 15h30’.
- Từ 08/6/2017 đến 10/6/2017: Thi theo lịch
- Từ ngày 11/6 – 15/6/2017: Chấm thi.
- Ngày 16/6/2016: Nhận kết quả điểm thi tuyển sinh, niêm yết công khai tại trường; xây dựng phương án tuyển sinh; duyệt kết quả tuyển sinh; trả hồ sơ tuyển sinh cho học sinh không trúng tuyển.
- Từ 17/6/2016 đến 18/6/2016: Nhà trường thu nhận đơn xin phúc khảo bài thi của học sinh, lập danh sách học sinh xin phúc khảo và nộp về Sở GD&ĐT.
- Cuối tháng 6: Chấm phúc khảo (nếu có).
 Nội dung ôn tập các bạn có thể xem ở đây:
http://thptchuyenlaocai.edu.vn/topic/noi-dung-thi-ts-thpt-chuyen-2017
http://thptchuyenlaocai.edu.vn/topic/dieu-chinh-cau-truc-de-thi-ts-thpt-chuyen-2017


Tin tức mới nhất

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1